พิพิธภัณฑ์ชาวจีนแคะ (Kaohsiung Hakka Cultural Museum)

พิพิธภัณฑ์ชาวจีนแคะ ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะซานหมินแห่งที่ 2 (Sanmin No.2) เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวจีนแคะที่ใหญ่สุดในไต้หวัน ภายในคุณจะได้ชมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชาวจีนแคะ รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชนเผ่านี้ ที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้า ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีและขนบธรรมเนียมของชาวจีนแคะ

โทรศัพท์:

+886-7-316-5666

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงที่สถานีรถไฟ Zuoying หรือนั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Kaohsiung เดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าเกาสง (Kaohsiung MRT) มาลงที่สถานี Houyi

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ