ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

อุทยานวัฒนธรรมชนพื้นเมืองไต้หวัน (Taiwan Indigenous Culture Park)

รัฐบาลได้จัดตั้งอุทยานวัฒนธรรมชนพื้นเมืองไต้หวันขึ้นในปี 1987 ที่เมืองผิงตง เพื่อรักษาวัฒนธรรมและความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนดั้งเดิมของไต้หวัน โดยเน้นการนำเสนอรูปแบบการดำรงชีพ สิ่งของเครื่องใช้ สิ่งก่อสร้าง และศิลปะของ 10 ชนเผ่าพื้นเมือง โดยอุทยานนี้มีพื้นที่ 82.65 เฮกเตอร์ และมีทิวทัศน์ที่เป็นธรรมชาติและงดงาม นับเป็นพิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน

โทรศัพท์:

+886-8-799-1219

เวลาเปิด-ปิด:

วันอังคาร – วันอาทิตย์ ตั้งแต่ 08:30~17:00 น. 

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟ Pingtung ต่อรถบัส Pingtung สาย 8228, 8229, 8231 หรือ 8232 มาลงที่ป้าย Shueimen

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ