หยุนหลิน

หยุนหลินตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางใต้ตามแนวชายฝั่งตะวันตกของไต้หวัน ในบริเวณเหนือสุดของที่ราบเจียหนาน ทางทิศตะวันออกติดกับหนานโถว มีแม่น้ำเป๋ยกั่งคั่นกับเจียอี้ทางทิศใต้ และมีแม่น้ำโจวสุ่ยและจางฮว่าอยู่ทางทิศเหนือจึงทำให้หยุนหลินมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างอุ่น อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 22.6 องศาเซลเซียส


ด้วยสภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางการเกษตร ทำให้ที่นี่เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพมากมาย สินค้าท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของที่นี่ ได้แก่ กาแฟ หอยเกือกม้า ปลานิล ซีอิ๊ว ตั้งฉ่าย ถั่วลิสง และน้ำมันงา ด้วยรสชาติแบบดั้งเดิมและคุณภาพที่ได้มาตรฐาน เหมาะที่จะให้เป็นของฝากแก่คนที่รัก นอกจากนี้หยุนหลินยังถือเป็นดินแดนแห่งวัด ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมได้มากกว่าหนึ่งหมื่นคนต่อปี และยังเป็นสถานที่ต้นกำเนิดหุ่นละครไต้หวันอีกด้วย