ท่าเรือประมงไถซี (Taixi Fishing Harbor)

บริเวณท่าเทียบเรือไถซี เต็มไปด้วยเปลือกหอยนางรมและพื้นที่เพาะปลูกหอยนางรม ทำให้ท่าเรือประมงแห่งนี้ มีความแตกต่างไปจากท่าเรือประมงที่อื่น เนื่องจากมีระบบนิเวศทางน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ชาวประมงที่นี่จึงทำการค้าหอยนางรมเป็นหลัก นอกจากนี้ เรายังสามารถพบเห็นปูก้ามดาบและปลาตีนในช่วงน้ำลงอีกด้วย

ส่วนบริเวณใกล้ๆ กัน มีกำแพงทอดตัวยาวผ่านตรอกซอกซอยของชุมชนไห่โข่ว (Haikou Community) ถูกวาดรังสรรค์เป็นงานจิตรกรรมฝาผนังโดยอาสาสมัครจากประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา แคนาดา สเปนและอื่นๆ อีกหลายประเทศ จึงทำให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของท่าเรือประมงไท่ซี มีกลิ่นอายของความเป็นสากลและดูดีมีรสนิยมมากขึ้น

โทรศัพท์:

+886-5-698-3947

วิธีการเดินทาง:

สามารถเดินทางมาด้วยรถยนต์หรือแท็กซี่เท่านั้น

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ