พื้นที่เกษตรกรรมเพื่อการพักผ่อนฮวาซาน (Huashan Leisure Agriculture Zone)

พื้นที่ฮวาซาน (Huashan) ในเขตกู่เคิง (Gukeng) เป็นพื้นที่เพาะปลูกเมล็ดกาแฟ ที่เรารู้จักกันดีในไต้หวัน มีการนำเข้าเมล็ดกาแฟอาราบิกาจากแอฟริกา มาปลูกในพื้นที่นี้ จึงทำให้กาแฟของกู่เคิง มีรสชาติอมเปรี้ยวติดขมเล็กน้อย แต่จะค่อยๆ หวานในปาก ด้วยรสชาติโดดเด่นไม่เหมือนใครทำให้กาแฟไต้หวันชนิดนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลผลิตเมล็ดกาแฟ ส่งผลให้เกิดร้านกาแฟใหม่ๆ มากมาย ซึ่งถือเป็นการนำอุตสาหกรรมใหม่เข้ามาในพื้นที่ฮวาซานด้วย

นอกจากนี้ ยังมีถนนผลิตกระดาษ (Paper Making Street) เป็นอีกแหล่งที่ไม่ควรพลาด ถือเป็นสถานที่ผลิตกระดาษแห่งเดียวในไต้หวัน ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์:

+886-5-590-0058

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟ Douliu เดินทางต่อด้วยรถบัส Taisi (ปลายทาง Qingshui River Bridge) มาลงที่ป้าย Huashan

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ