เขตสงวนธรรมชาติฮั่วเหยียนซาน (Huoyanshan (Huoyan Mountain) Nature Reserve)

เขตสงวนธรรมชาติฮั่วเหยียนซาน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำต้าอัน (Da-an River) ในปี 1986 สถาบันทางการเกษตรได้แต่งตั้งให้ที่นี่เป็นเขตสงวนธรรมชาติ ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามของภูเขาและป่าสน หมาเหว่ย (Mawei Pine Tree Forest)

นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีภูมิประเทศที่น่าสนใจ เพราะแผ่นดินบริเวณนี้ เคยเกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกที่ชั้นดินมีเพียงหินกรวดและดินทรายเท่านั้น ทำให้ชั้นดินไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ดีเมื่อฝนตกลงมา ดินจึงถูกน้ำกัดเซาะ จนกลายเป็นยอดเขาที่มีทิวทัศน์สวยงามและแปลกตาที่สุดในไต้หวัน โดยเฉพาะช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกที่จะทำให้เราเห็นภาพคล้ายกับภูเขากำลังลุกไหม้อยู่ นี่จึงเป็นที่มาของชื่อภูเขาฮั่วเหยียน ซึ่งแปลว่า “ภูเขาแห่งไฟ” นั่นเอง

โดยในช่วงมีนาคมและเมษายนของทุกปี จะมีฝูงนกบินอพยพมาจากทางใต้และนกแร้งหัวเทาจากฟิลิปปินส์ มาพักในเขตอบอุ่นของภูเขาฮั่วเหยียน จึงทำให้เขตสงวนธรรมชาติฮั่วเหยียนซาน เป็นแหล่งดูนกยอดนิยมของไต้หวัน ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก

โทรศัพท์:

+886-37-878-851 (Huoyanshan Ecocenter)

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟมาลงสถานี Sanyi Railway แล้วเดินต่ออีกประมาณ 10 นาที
จะมาถึง เขตสงวนธรรมชาติฮั่วเหยียนซาน

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ