สวนพฤกษชาติเหรินซาน (Ren Shan Botanical Garden)

สวนพฤกษชาติแห่งนี้เป็นป่าประเภทป่ามรสุม (low-elevation subtropical northeast monsoon rain forest type) กินพื้นที่กว่า 100 เฮกเตอร์ เดินทางได้ง่ายด้วยระบบขนส่งต่าง ๆ 

สวนนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2001 โดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อเปลี่ยนสวนธรรมดาให้กลายเป็นสวนพฤกษชาติ พร้อมจุดพักผ่อนหย่อนใจ สำหรับทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงมีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา ให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาขึ้นเขาที่นี่อีกด้วย

โทรศัพท์:

+886-3-958-5991

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Luodong ต่อรถบัส Capital สาย 281 มาลงที่ป้าย Ren Shan Botanical Garden

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ