หอภาพยนตร์เกาสง (Kaohsiung Municipal Film Archives)

หอภาพยนตร์เกาสงตั้งอยู่ริมแม่น้ำแห่งความรัก สร้างขึ้นในปี 2000 โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเมืองเกาสง ภายนอกของอาคารถูกออกแบบให้มีลักษณะเหมือนจอขนาดใหญ่ ที่กำลังฉายภาพเมืองที่วุ่นวาย ซึ่งเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของอาคารเก่า ให้มีคุณค่าและความสะดุดตา พร้อมทั้งปัดฝุ่นความทรงจำของผู้คนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีมาตั้งแต่อดีต และที่สำคัญ หอภาพยนตร์แห่งนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่ตั้งตระหง่านอยู่คู่ริมแม่น้ำแห่งความรักมาร่วม 10 ปีแล้ว

โทรศัพท์:

+886-7-551-1211

วิธีการเดินทาง:
  1. จากสนามบิน Taipei International Airport บินมาลงที่เกาสง ด้วยสายการบิน Mandarin Airlines
  2. จากสนามบิน Hualien บินมาลงที่เกาสง ด้วยสายการบิน Mandarin Airlines
  3. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงที่สถานีรถไฟ Zuoying หรือนั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Kaohsiung ต่อรถไฟฟ้าเกาสง (Kaohsiung MRT) มาลงที่สถานี Yanchengpu
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ