ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

โบสถ์คาทอลิกว่านจิน (Wanjin Catholic Church)

โบสถ์คาทอลิกว่านจิน ตั้งอยู่ในหมู่บ้านว่านจิน ก่อตั้งโดยนักบวชฟิลิปปินส์ในสมัยราชวงศ์ชิง และได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมดในปี 1960 ที่นี่เป็นเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของไต้หวัน ได้รับการขนานนามว่าเป็น “วิหารแต่งงานอันศักดิ์สิทธ์” หรือ “Holy Cathedral of Mary” โดยสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 2 จารึกไว้บนแผ่นหินที่จัดแสดงอยู่ด้านในโบสถ์

โทรศัพท์:

+886-8-783-2005

เวลาเปิด-ปิด:

ทุกวัน 06.30-21.30 น.

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟมาลงสถานีรถไฟ Pingtung จากนั้นต่อรถบัส Pingtung หมายเลข 8235 (ปลายทาง Jiazuo) มาลงที่ป้าย Wanjin Church 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ