บ้านพักหยางหมิง (Yangming House)

บ้านพักหยางหมิง เคยเป็นบ้านพักตากอากาศและบ่อน้ำพุร้อน ซึ่งอดีตประธานาธิบดีเจียง ไค เช็ค ชื่นชอบทิวทัศน์อันสวยงามบริเวณนี้ จึงสร้างโรงแรมจงซิง (Zhongxing) ขึ้นมา เพื่อใช้รองรับแขกต่างชาติในช่วงฤดูร้อน

ต่อมาโรงแรมได้รับการต่อเติมใหม่ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “บ้านพักหยางหมิง” อีกทั้งบ้านพักตากอากาศหยางหมิง (Yangming Villa) และอาคารจงซาน (Zhongshan) ถูกสร้างขึ้นในบริเวณใกล้เคียงกัน ทำให้บุคคลสำคัญของประเทศ มักมารวมตัวกันที่นี่ และได้กลายเป็นศูนย์กลางการประชุมของหน่วยงานในไต้หวัน

โทรศัพท์:

+886-2-2861-9816

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taipei จากนั้นต่อรถบัส Royal Bus หมายเลข 1717 (ปลายทาง Jinshan) มาลงป้าย Yangming House
  2. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taipei จากนั้นต่อรถบัส Taipei City Bus 260 มาลงป้าย Yangmingshan และต่อรถบัส Taipei City Bus หมายเลข 108 มาลงป้าย Yangming House
  3. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taipei จากนั้นต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงสถานี Jiantan ต่อรถบัส Taipei City Bus สายแดง หมายเลข 5 มาลงป้าย Yangmingshan และต่อรถบัส Taipei City Bus หมายเลข 108 มาลงป้าย Yangming House
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ