ถนนโบราณหูโข่ว (Hukou Old Street)

ถนนโบราณหูโข่ว มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดซานหยวน (Sanyuan Temple) และประกอบด้วยถนน 3 สาย ได้แก่ เจียโถว เหิงเจีย และซินเจีย (Jietou, Hengjie, and Xinjie) มีความยาวประมาณ 10 เมตร

อาคารและตึกในถนนเส้นนี้ ออกแบบสไตล์บาโรกโรมัน สร้างขึ้นจากอิฐแดง และมีร้านค้าตั้งยาวเรียงราย เต็มทั้งสองข้างของถนน นอกจากนี้ยังมีที่พักอาศัย คลินิกเก่า จุดจัดแสดงทางวัฒนธรรม ร้านกาแฟและร้านอาหาร ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนถนนสายนี้

โทรศัพท์:

+886-2-2349-1500

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถบัส Hsinchu มาลงสถานีรถไฟ Hsinchu จากนั้นนั่งรถไฟ Hukou-bound มาลงที่ Hujing Village และเดินต่ออีกประมาณ 250 เมตร

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ