ต้นไม้ยักษ์แห่งเจียนฉือ (Jianshi Giant Trees)

หลังจากท่องเที่ยวบริเวณเน่ยวานแล้ว อย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมโฮ่วซาน (Houshan) และสายน้ำใสราวกับคริสตัลของแม่น้ำน่าหลัว (Naluo River) ไหลผ่านภูมิทัศน์ที่เป็นหินดูสวยงามแปลกตา ส่วนด้านหลังของภูเขา มีทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขา ให้ได้ชมกัน โดยเราสามารถเดินต่อไปยังบ่อน้ำพุร้อนซิ่วหลวน (Xiuluan Hot Springs) และชมต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านชนพื้นเมือง ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเจียนฉือ

ก้อนหินแห่งเจียนฉือ (Jianshi Rock)

ก้อนหินนี้ตั้งตระหง่านด้วยความสูงกว่า 50 เมตร มีฐานตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโหยวหลัว (Youluo river) โดยมีลักษณะคล้ายกับนิ้วชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า คนท้องถิ่นกล่าวว่า หินก้อนนี้เคยเชื่อมต่อกับหินอีกก้อนหนึ่ง ซึ่งอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำ แต่ถูกแยกออกจากกันในช่วงน้ำท่วม หินก้อนที่ใหญ่กว่าถูกเรียกว่า “หินพ่อเจียนฉือ (Father Jianshi)” ส่วนก้อนหินที่เล็กกว่า ถูกเรียกว่า “หินแม่เจียนฉือ (Mother Jianshi)” ที่ฐานของก้อนหินได้มีการสร้างศาลเจ้าขนาดเล็กอุทิศให้กับเทพเจ้าเจียนฉือ (Jianshiye) ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ได้รับความเคารพอย่างกว้างขวางในพื้นที่แถบนี้

ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งชนพื้นเมืองซื่อหม่าคู่ซือ (Simakusi Divine Trees)

หมู่บ้านชนพื้นเมืองซื่อหม่าคู่ซือ หรือรู้จักกันในชื่อ “หมู่บ้านสีดำ” ตั้งอยู่บนภูเขาหมอก สูงเหนือระดับน้ำราว 1,600 เมตร แม้ว่าพื้นที่โดยรอบของหมู่บ้าน จะถูกพัฒนาไปมากแล้วแต่มีหมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไปราว 2 ชั่วโมง ซึ่งยังคงความเก่าแก่ในป่าแห่งนี้

ที่นี่มีต้นสนไซปรัสสีแดงหลายต้น  ติด 10 อันดับต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ต้นไม้ยักษ์ต้นนี้เป็นที่รู้จักในนาม “ปู่ต้นไม้” เรียกโดยชนพื้นเมืองของที่นี่ จากลักษณะที่ดูคล้ายตัวอักษรจีนที่แปลว่า “คน” (「人」) ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นี้ มีขนาดเส้นรอบวง 20.5 เมตร สูง 35 เมตร และคาดว่ามีอายุราว 2,500 ปี เลยทีเดียว

ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งหมู่บ้านเจิ้นซีเป่า (Zhenxibao Divine Trees)

เจิ้นซีเป่า เป็นหมู่บ้านหนึ่งของชนเผ่าไท่หย่า ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนเซี่ยวเหลิน (Xiuluan Road) ในเขตตำบลเจียนฉือ มีต้นท้อรอบหมู่บ้านไปจนถึงบริเวณทางเข้าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ และจะเบ่งบานสะพรั่งสีชมพู ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน

ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งหมู่บ้านเจิ้นซีเป่า เป็นต้นสนไซปรัสสีแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ตั้งตระหง่านด้วยความสูงกว่า 50 เมตรและถูกปกคลุมด้วยมอสและเฟิร์น นอกจากนี้ยังสามารถเดินต่อไปยังทะเลสาบตู๋หลง (Dulong Lake) ซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดเล็กและมักมีหมอกปกคลุมรอบทะเลสาบ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,375 เมตร
หมายเหตุ: บริเวณดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้โดยใช้รถยนต์เท่านั้น และต้องมีใบอนุญาตในการเข้าเขตพื้นที่ภูเขา

ที่ตั้ง:
โทรศัพท์:

+886-3-584-1001

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Zhudong ต่อรถบัส Hsinchu (ปลายทาง Naluo, Bawushan) มาลงที่ป้าย Jianshi Junior School

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ