ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

เกาะต้าชิว(Daqiu Island)

เกาะต้าชิวในอดีตเป็นป้อมปราการด้านหน้าทางทหารของไต้หวัน ในปัจจุบันเกาะแห่งนี้ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่แล้ว หลงเหลือเพียงซากปรักหักพังของหมู่บ้าน โรงเรียน สิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ทางการทหารต่างๆ ที่ทำให้หวนนึกถึงบรรยากาศในอดีต บนเกาะมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและจุดชมวิวท้ายเกาะสามารถมองเห็นเกาะเกาเติง

ในปัจจุบันไม่มีเที่ยวเรือประจำ แต่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกรุ๊ปทัวร์ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของทุกปี ทัวร์นี้จัดโดยรัฐบาลท้องถิ่นมาจู่และกรมอุทยานแห่งชาติมาจู่ โดยเรือนำเที่ยวจะแล่นผ่านเกาะเล็กเกาะน้อยแนวปะการังป๋ายเมี้ยวและเกาะจง เพื่อชมฝูงนกนางนวล

โทรศัพท์:

+886-836-56531

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งเครื่องบินไปยัง สนามบิน Nangan
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ