สะพานขาดหลงเถิง (Remains of Longteng Bridge)

ในเช้าวันที่ 24 เมษายน 1935 ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ใกล้กับภูเขากวนเตา ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนจำนวนมากในเขตซานอี้เสียหาย ซึ่งสิ่งที่ทำให้ระลึกถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนั้น คือซากปรักหักพังของสะพานข้ามแม่น้ำหลง (Long River) ที่มองเห็นได้จากทางรถไฟระหว่างซานอี้ (Sanyi) และโหวลี่ (Houli) โดยสะพานขาดหลงเถิง กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในเส้นทางจิ่วซาน ( Jiushan Tour Route)  สะพานประวัติศาสตร์นี้ เคยผ่านเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ถึง 2 ครั้ง จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ท่าเรือเหนือสุดลำดับที่ 5 (fifth northernmost pier) และ เหตุการณ์แผ่นดินไหว 921 ในวันที่ 21 กันยายน 1999

โทรศัพท์:

+886-37-352-961

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟ Sanyi และนั่งรถแท็กซี่ต่อ

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ