ป้อมปราการเหล็ก (Iron Fort)

แต่เดิมป้อมปราการเหล็กใช้เป็นฐานทัพฝึกหัดกองกำลังพิเศษ ทำให้ที่นี่มีการเก็บสะสมยุทโธปกรณ์ไว้มากมาย เช่น ปืน โล่ ดาบ และ แท่งเหล็ก ภายในป้อมปราการจะมีห้องจำนวนมากที่สร้างขึ้นมาจากหินเพื่อใช้สำหรับเป็นห้องครัว หอพัก ห้องน้ำ และ ฐานปืนใหญ่ ซึ่งห้องต่างๆเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความยากลำบากของทหารในยุคสงคราม

ที่ตั้ง:
โทรศัพท์:

+886-836-25630

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งเครื่องบินไปยังสนามบินหนานกาน
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ