ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

เส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์ (Tropic of Cancer)

ไต้หวันเป็นจุดที่มีเส้นทรอปิกเหนือ (Tropic of Cancer) ลากผ่านพอดี จึงเป็นมีการสร้างอนุสาวรีย์เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์นี้ โดยในสวนมีป้ายอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ เช่น ดาราศาสตร์ สภาพอากาศ พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น จึงนับได้ว่าอนุสาวรีย์แห่งนี้ มีความสำคัญต่อการศึกษาดาราศาสตร์ในไต้หวันเป็นอย่างมาก

โทรศัพท์:

+886-2-2349-1500

เวลาเปิด-ปิด:

เปิดทุกวัน 24 ชม.

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งเครื่องบินจากสนามบิน Kaohsiung International Airport มาลงสนามบิน Hualien ด้วยสายการบิน Mandarin Airlines
  2. นั่งรถไฟมาลงสถานี Ruisui Railway
  3. นั่งรถไฟมาลงสถานี Hualien Railway จากนั้นต่อรถบัส Hualien Bus (ปลายทาง Fuli หรือ Yuli) มาลงป้าย Saobading
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ