ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

บรรลุเป้าหมายต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่ 6 ล้าน!
พร้อมเปิดตัวกิจกรรมใหม่ลุ้นรับบัตร Taiwan Pass!

วันที่ 15 ธันวาคม 2023 กรมการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม  ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติคนที่ 6 ล้าน ครบตามยอดเป้าหมายในปี 2023 ก่อนกำหนด นักท่องเที่ยวต่างชาติคนที่ 6 ล้านในปีนี้ คือคุณ Tan Chong Lim จากประเทศสิงคโปร์ โดยมีคุณ เจิ้งเหวินช่าน รองประธานสภาบริหาร คุณหวังกั๋วฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคุณโจวหย่งฮุย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการท่องเที่ยว เดินทางมาให้การต้อนรับที่สนามบินนานาชาติเถาหยวน

โดยกรมการท่องเที่ยวได้มอบของที่ระลึกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไต้หวัน มูลค่ารวมกว่า 10,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ให้แก่นักท่องเที่ยวผู้โชคดี และคุณเจิ้งเหวินช่าน ได้มอบตั๋วเครื่องบินไปกลับไม่จำกัดสนามบินนานาชาติซึ่งสนับสนุนโดยสายการบินระดับชาติไต้หวัน จำนวน 4 ใบ พร้อมต้อนรับคุณ Tan Chong Lim มาท่องเที่ยวไต้หวันอีกครั้ง อีกทั้งคุณหวังกั๋วฉายยังส่งมอบบัตร Taiwan Pass ตราไปรษณียากรภาพเหมือนบุคคล และ Voucher โรงแรมให้แก่ผู้โชคดีอีกด้วย ทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวยังได้จัดกิจกรรมลุ้นรับบัตร Taiwan Pass ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาไต้หวันในวันดังกล่าวได้ร่วมสนุกและแสดงความยินดีไปพร้อมกับผู้โชคดีคนที่ 6 ล้าน อีกด้วย

คุณ Tan Chong Lim แสดงความตื่นเต้นพร้อมกล่าวว่า ตนรู้สึกประหลาดใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นนักท่องเที่ยวคนที่ 6 ล้าน ทั้งยังได้รับการต้อนรับอันอบอุ่นและเป็นมิตรจากผู้คนมากมาย ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้วที่ตนได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ไต้หวัน โดยวางแผนเดินทางไป Taroko National Park และ ภูเขา Alishan ครั้งแรกกับครอบครัวเป็นระยะเวลา 8 วัน เตรียมพร้อมสัมผัสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ และอาหารท่องถิ่นเลิศรสในไต้หวัน

คุณเจิ้งเหวินช่าน รองประธานสภาบริหารได้แสดงการต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่ 6 ล้าน และเชิญชวนผู้โชคดีมาท่องเที่ยวไต้หวันบ่อย ๆ พร้อมแถลงว่า ปีนี้เป็นปีที่สำคัญสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวไต้หวัน และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการประชาสัมพันธ์ระดับชาติและการประสานงานระหว่างหน่วยงานในประเทศ คุณเจิ้งเหวินช่านจะดำเนินการเปิดประชุมหารือประจำเดือนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาไต้หวันมากยิ่งขึ้น โดยให้แต่ละหน่วยงานนำเอาเอกลักษณ์ของสถานที่ต่าง ๆ มาสร้างแผนการผลักดันการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น มอบหมายให้กรมการค้า กระทรวงเศรษฐการผลักดัน โครงการ MICE และส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังจากจบการประชุม MICE นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับผู้ประกอบการในการออกนโยบายก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ เพิ่มอัตราการกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และกระตุ้นความเร็วในการพัฒนาและฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มีจำนวนเท่ากับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา นอกจากกรมการท่องเที่ยวจะดำเนินการตามแผนการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ประกอบไปด้วยโครงการให้เงินสนับสนุนบริษัททัวร์และกิจกรรมลุ้นรับเงินรางวัล the Lucky Land ซึ่งจะดำเนินการถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2024 แล้ว คุณหวังกั๋วฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังให้คำแถลงว่า ได้มอบหมายให้สายการบินต่าง ๆ เพิ่มเที่ยวบินและเส้นทางการบินมากขึ้น

อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยประกาศเริ่มโครงการบัตรโดยสารราคาพิเศษ Taiwan Pass สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2024 เป็นต้นไป มุ่งหวังว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติในการไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ทั่วเกาะไต้หวัน

นอกจากนี้คุณหวังกั๋วฉายยังได้มอบ Taiwan Pass ใบแรกให้แก่คุณ Tan Chong Lim เป็นพิเศษ เพื่อให้คุณ Tan Chong Lim ได้ใช้ Taiwan Pass ในการท่องเที่ยว และสัมผัสวิถีชีวิตและประเพณีไต้หวันมากยิ่งขึ้น

หลังจากจบพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติคนที่ 6 ล้าน กรมการท่องเที่ยวยังจัดกิจกรรมพิเศษลุ้นรับบัตร Taiwan Pass ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไต้หวันในวันดังกล่าวจำนวน 200 ใบ ณ สนามบินนานาชาติเถาหยวน และนับตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป จะจัดกิจกรรมลุ้นรับบัตร Taiwan Pass จำนวนทั้งหมด 1000 ใบ ใน 4 สนามบินนานาชาติ 5 อาคารผู้โดยสาร แสดงถึงความยินดีที่บรรลุเป้าหมายต้อนรับนักท่องเที่ยวครบ 6 ล้านคน และสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่ไต้หวันอีกครั้ง

Share Now!