2022 Global Muslim Tourism Index ไต้หวันครองอันดับที่ 2 ของประเทศที่เป็นมิตรสำหรับชาวมุสลิมในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม (Non-OIC)

ไต้หวันคว้ารางวัล “Inclusive Destination of The Year (สำหรับกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม: Non-OIC)” และยังคงครองอันดับ 2 จุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม จากผลสำรวจดัชนีชี้วัดการท่องเที่ยวของชาวมุสลิมทั่วโลกประจำปี 2565 (Global Muslim Travel Index: GMTI)

เมื่อโลกกำลังจะเข้าสู่ยุคหลังการระบาด การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศจึงใกล้เข้ามา การท่องเที่ยวระหว่างประเทศของไต้หวันได้รับข่าวดีจากผลสำรวจดัชนีชี้วัดการท่องเที่ยวของชาวมุสลิมทั่วโลกประจำปี 2565 (Global Muslim Travel Index: GMTI) 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ไต้หวันได้รับรางวัล “Inclusive Destination of The Year (สำหรับกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม: Non-OIC)” จากงาน “Halal in Travel Awards” ซึ่งจัดขึ้นโดย CrescentRating นอกจากนี้ ไต้หวันยังคงครองอันดับ 2 จุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับชาวมุสลิมในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม (Non-OIC) ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อการเดินทาง

ดร. ทรัสต์ เอชเจ หลิน รองผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน กล่าวขอบคุณ CrescentRating ที่เล็งเห็นถึงความพยายามของไต้หวันในการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในประเทศให้เป็นมิตรต่อการเดินทางสำหรับชาวมุสลิม เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมภายหลังการระบาดและเพื่อให้ชาวไต้หวันได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเพื่อนชาวมุสลิมมากขึ้น สำนักการท่องเที่ยวไต้หวันได้ขยายขอบเขตการส่งเสริมในเรื่องอาหารและวัฒนธรรมมุสลิม รวมถึงการสร้างมัสยิดที่งาน “Taiwan Culinary Exhibition” ที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ด้วย

CrescentRating ร่วมมือกับ Mastercard ในการจัดการสำรวจ GMTI ของทุกปี โดยงาน “Halal in Travel Awards” ให้ความสำคัญกับประเทศ องค์กร บริษัท และบุคคลที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการเดินทางตามไลฟ์สไตล์ของชาวมุสลิม สำหรับรางวัล “Inclusive Destination of The Year (Non-OIC)” ที่ไต้หวันได้รับนั้น เป็นผลมาจากการที่ไต้หวันยังคงครองอันดับ 2 จากผลสำรวจ GMTI ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของไต้หวันในการบูรณาการทรัพยากรที่เอื้อต่อการเดินทางของชาวมุสลิม รวมถึงความเป็นมิตร และความเคารพให้เกียรติต่อทุกศาสนาและวัฒนธรรมของชาวไต้หวัน

ตามหลักเกณฑ์ GMTI ประจำปี 2565 ไต้หวันยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินการส่วนใหญ่ได้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในด้าน “โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง” “ความปลอดภัย” และ “ข้อจำกัดด้านศาสนา” นอกจากนี้ ไต้หวันยังได้รับคะแนนสูงเป็นพิเศษในหัวข้อ “การตลาดด้านการท่องเที่ยว” ร่วมกันกับมาเลเซีย โดยได้รับคะแนนสูงกว่าปีที่ผ่านมา การเติบโตนี้แสดงให้เห็นว่าไต้หวันให้ความสำคัญกับตลาดการท่องเที่ยวของชาวมุสลิมเป็นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับไต้หวันที่ยังสามารถครองอันดับ 2 ในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมไว้ได้ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ไต้หวันได้อันดับ 2 ร่วมกับสหราชอาณาจักร สำหรับอันดับจุดหมายปลายทางสำหรับกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมประจำปี 2565 สิงคโปร์ยังคงครองอันดับ 1 อย่างต่อเนื่อง ส่วนอันดับ 3 เป็นของไทยและสหราชอาณาจักร

นับตั้งแต่มีการระบาดของโรค COVID-19 การเดินทางระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้หยุดชะงักลง อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ การท่องเที่ยวไต้หวันยังคงส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวสำหรับการเดินทางของชาวมุสลิมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผสานทรัพยากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้ากับภาครัฐเพื่อส่งเสริมการเดินทางในไต้หวัน นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มระดับการรับรู้ขององค์กรการท่องเที่ยวไต้หวันในตลาดชาวมุสลิม ในปี 2564 การท่องเที่ยวไต้หวันได้ประกาศ 2 แนวทางเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม และในเดือนนี้ การท่องเที่ยวไต้หวันจะเผยแพร่สารคดีความยาว 10 นาที จำนวน 4 เรื่อง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมในสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในขณะเดียวกัน การท่องเที่ยวไต้หวันจะยังคงให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมบริการในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับชาวมุสลิม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับรองฮาลาล รวมถึงจัดฝึกอบรมการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม เมื่อการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง ไต้หวันจะเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดใจ รอให้นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมกลับมาสัมผัส

“ซาลาม! ยินดีต้อนรับสู่ไต้หวัน!”

▲ ดร. ทรัสต์ เอชเจ หลิน รองผู้อำนวยการ สำนักการท่องเที่ยวไต้หวัน  เข้ารับรางวัลผ่านช่องทางออนไลน์ 

▲ ไต้หวันคว้ารางวัล “Inclusive Destination of The Year (สำหรับกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม: Non-OIC)” จากงาน “Halal in Travel Awards”

▲ ไต้หวันคว้ารางวัล “Inclusive Destination of The Year (สำหรับกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม: Non-OIC)” จากงาน “Halal in Travel Awards”

แหล่งที่มา: https://eng.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0042412

Share Now!