งานเปิดตัวหนังสือ Michelin Guide 2020 Taipei l Taichung

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา มิชลินได้เปิดตัวหนังสือ คู่มือมิชลิน ไกด์ เมืองไทเปและไถจง ปี 2563 สำหรับปีนี้ พิเศษกว่าปีอื่นๆ เพราะทางผู้ตรวจสอบของมิชลินตัดสินใจขยับขยายพื้นที่ในการสำรวจไปยังเมืองใหม่ นั่นคือไถจง คุณ Gwendal Poullennec ผู้อำนวยการนานาชาติของคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ กล่าวว่า “ด้วยความหลากหลายของร้านอาหารในเมืองไทเปที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี คู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ ประจำปีนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความหลากหลายของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในไต้หวันอย่างแท้จริง”

คู่มือมิชลิน ไกด์ เมืองไทเปและไถจง ปี 2563 มี 3 ร้านหน้าใหม่ที่ติดเข้ารายชื่อรางวัลมิชลินหนึ่งดาวในไทเป และ 3 ร้านใหม่ที่ได้รางวัลหนึ่งดาวในเมืองไถจง มีร้านอาหารที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบิบกูร์มองด์ (Bib Gourmand) หรือร้านอาหารอร่อยคุ้มค่าในราคา ย่อมเยา  ในไทเปและไถจง อีก 75 ร้าน และร้านที่ได้รับสัญลักษณ์มิชลินเพลท (Plates) ซึ่งหมายถึงร้านอาหารคุณภาพดีที่ใช้วัตถุดิบสดใหม่และปรุงอย่างพิถีพิถัน The Plate MICHELIN จำนวน 121 ร้าน

เกณฑ์ที่ใช้ประกอบการตัดสินร้านอาหารที่จะได้รับเครื่องหมายมิชลินสตาร์ ได้แก่ คุณภาพวัตถุดิบอาหาร, เทคนิคของเชฟในด้านรสชาติและการปรุงอาหาร, ลักษณะเฉพาะตัวของอาหาร และความเสมอต้นเสมอปลายของรสชาติอาหาร รางวัลดาวมิชลินมีทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่ 1 ดวง ซึ่งหมายถึงร้านอาหารที่อร่อยมากเมื่อเทียบกับร้านประเภทเดียวกัน 2 ดวง ซึ่งหมายถึงร้านอาหารที่อร่อยเป็นพิเศษ คุ้มค่ากับการขับรถออกนอกเส้นทางเพื่อแวะชิม และ3 ดวง ซึ่งหมายถึงร้านอาหารที่อร่อยยอดเยี่ยมและโดดเด่น ควรค่าแก่การเดินทางไกลเพื่อไปชิมสักครั้ง

สรุปรางวัลร้านอาหารที่ได้รับคัดเลือกในคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ ฉบับไทเปและไถจง ประจำปี 2563

เมืองไทเป

  • ร้านอาหารรางวัลสามดาวมิชลิน จำนวน 1 ร้าน
  • ร้านอาหารรางวัลสองดาวมิชลิน จำนวน 6 ร้าน (รวมร้านที่ได้เลื่อนขั้น 1 ร้าน)
  • ร้านอาหารรางวัลหนึ่งดาวมิชลิน จำนวน 19 ร้าน (รวมร้านหน้าใหม่หรือร้านที่ได้เลื่อนขั้นจากปีก่อน 3 ร้าน)
  • ร้านอาหารรางวัลบิบ กูร์มองด์ จำนวน 54 ร้าน (รวมร้านที่กลับเข้ามาใหม่หรือร้านหน้าใหม่ 7 ร้าน)
  • ร้านอาหารรางวัลมิชลินเพลท จำนวน 79 ร้าน (รวมร้านหน้าใหม่ 18 ร้าน)
  • ร้านอาหารริมทางรางวัลมิชลินเพลท จำนวน 11 ร้าน

เมืองไถจง

  • ร้านอาหารรางวัลสองดาวมิชลิน จำนวน 1 ร้าน
  • ร้านอาหารรางวัลหนึ่งดาวมิชลิน จำนวน 3 ร้าน
  • ร้านอาหารรางวัลบิบ กูร์มองด์ จำนวน 21 ร้าน
  • ร้านอาหารรางวัลมิชลินเพลท จำนวน 31 ร้าน
สามารถติดตามรายละเอียดร้านอาหารที่ได้มิชลินได้ที่:

Share Now!