ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวไต้หวันมอบเงิน 2,000 ดอลลาร์ไต้หวัน (NTD) ให้นักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจ (Trade Administration, Ministry of Economic Affairs) ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคมไต้หวัน ประกาศแผนการอุดหนุน “นักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE” หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เข้าร่วมงานสัมมนาหรือนิทรรศการในไต้หวัน ให้มีโอกาสท่องเที่ยวในไต้หวันต่อมากขึ้น

โดยในปีหน้า จะเริ่มแผนการสนับสนุนนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE สูงสุด 2,000 ดอลลาร์ไต้หวัน (NTD) ต่อคน มีเงินอุดหนุนสูงสุด 5 แสนดอลลาร์ไต้หวัน (NTD)ต่อครั้ง ถือเป็นจำนวนเงินอุดหนุนสูงสุด นับตั้งแต่เคยก่อตั้งโครงการมา ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าว มาจากการสนับสนุนของสำนักงานการท่องเที่ยว 10 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (NTD) และจะสิ้นสุดโครงการเมื่อครบตามจำนวนเงิน

สำนักงานการค้ามอบหมายให้สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) จัดงานแถลงข่าวในหัวข้อ “การประชุมด้านความยั่งยืน มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์” โดยมีคุณ เจียงเหวินรั่ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจ และคุณโจวหย่งฮุย ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคมไต้หวัน ประกาศความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยว MICE อีกครั้ง ภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19 และยังเป็นจำนวนเงินอุดหนุนสูงสุดนับตั้งแต่ที่เคยดำเนินการมา

ซึ่งจำนวนเงินอุดหนุนในการท่องเที่ยวนั้น นักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE ที่มาเยือนไต้หวัน จะได้รับเงินอุดหนุนสูงสุด 2,000 ดอลลาร์ไต้หวัน (NTD) ต่อคน และได้รับเงินอุดหนุนสูงสุด 5 แสนดอลลาร์ไต้หวัน (NTD) ต่อหนึ่งนิทรรศการหรืองานประชุม อีกทั้งยังสามารถใช้เงินอุดหนุนนี้ ร่วมกับบริษัททัวร์ที่สำนักงานการท่องเที่ยวแนะนำ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไต้หวัน

อย่างไรก็ตาม หากนักท่องเที่ยวเดินทางเที่ยวแบบส่วนตัวจะไม่สามารถรับเงินอุดหนุนได้ ซึ่งในส่วนระยะเวลาในการดำเนินการนั้น นักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE จะได้รับเงินอุดหนุนในการท่องเที่ยวประมาณ 3 วันก่อน หรือหลังจากงานประชุม โดยมีเงื่อนไขในการมอบเงินอุดหนุนตามโควตาที่กำหนด

คุณ เจียงเหวินรั่ว กล่าวว่า “โครงการดังกล่าวจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE ให้ท่องเที่ยวไต้หวันเพิ่มขึ้น รวมถึงได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของไต้หวันอย่างใกล้ชิด ช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวด้วย”

ขณะที่คุณ โจวหย่งฮุย กล่าวต่อว่า “ภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 สิ่งที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวไต้หวันให้กลับมาคึกคัก คือการผสมผสานระหว่างธุรกิจกับการพักผ่อน โดยมีแนวคิดในการมอบเงินอุดหนุน 70 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดึงดูดให้นักธุรกิจนานาชาติเดินทางมาเที่ยวในไต้หวันมากขึ้น ช่วยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการประชุมและนิทรรศการกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ในส่วนของงบประมาณสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE จำนวน 10 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (NTD) สำนักงานการท่องเที่ยวจะปรับให้เหมาะสมตามประสิทธิภาพของกิจกรรม  โดยมีเงินอุดหนุนสูงสุด 5 แสนดอลลาร์ไต้หวัน (NTD) ต่อหนึ่งนิทรรศการหรืองานประชุม ซึ่งจะมีงานประชุมหรือนิทรรศการระดับนานาชาติอย่างน้อย 20 รายการ ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้”

คุณ เจียงเหวินรั่ว กล่าวต่อว่า “ทางกระทรวงเศรษฐกิจของไต้หวัน จะมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการเข้าชมนิทรรศการ เพื่อซื้อสินค้าและบริการภายในงาน เช่น บริการเสริมสำหรับการท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบินและที่พัก เป็นต้น  ในขณะที่สำนักงานการท่องเที่ยวจะรับผิดชอบเงินอุดหนุนในส่วนของการท่องเที่ยว เพื่อให้ทั้งสองโครงการนี้ไม่ซ้ำซ้อนกัน โดยกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE ยังสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึงสองเท่า”

ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมและนิทรรศการ จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานล่าสุดของการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (CFV) โดยหลังจากที่สำนักงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทวนสอบ 3 รอบ ทางด้านสำนักงานการค้า จะสามารถขอมาตรฐานการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (PCR)  สำหรับการจัดประชุมและนิทรรศการได้สำเร็จ

โดยคุณหวางซีเหมิง เลขาธิการสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) กล่าวปิดท้ายว่า เว็บไซต์สีเขียวของ MEET TAIWAN สร้างเครื่องคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอน เพื่อคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนของการจัดงานประชุมและนิทรรศการ  ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินความสามารถในการลดก๊าซคาร์บอนด้วยตนเอง ทั้งนี้ สำนักงานการค้าได้มอบหมายให้ TAITRA และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ITRI) ฝึกอบรมผู้ประกอบการ 25 แห่งให้ลดปริมาณคาร์บอนประมาณ 148 เมตริกตัน หรือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ร้อยละ 70 

อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ : www.ec.ltn.com.tw/article/

Share Now!