ไต้หวันขยายเวลาฟรีวีซ่า! ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 31 ก.ค. 2024

ไต้หวันประกาศขยายเวลาฟรีวีซ่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2023 ถึง 31 กรกฎาคม 2024 สำหรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Policy – NSP)  ได้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย บรูไน และฟิลิปปินส์  

เพื่อให้สอดคล้องต่อการส่งเสริม “นโยบายมุ่งใต้ใหม่” และปรับปรุงนโยบายการขอวีซ่าไต้หวันสำหรับประชาชนในกลุ่มประเทศสมาชิก NSP ที่เดินทางไปไต้หวัน กระทรวงการต่างประเทศ (MOFA) จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการประชุมในวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อทบทวนมาตรการขอวีซ่าและเข้าเมืองอย่างครอบคลุม โดยเน้นไปที่นโยบายต่ออายุแผนการทดลองยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวให้แก่ไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกการขอวีซ่าออนไลน์ และการออกใบรับรองการอนุญาตการเดินทาง TAC (Travel Authorization Certificate) สำหรับประชาชนในอาเซียน 

ภายหลังการประเมินประสิทธิผลของมาตรการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าดังกล่าวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาความต้องการในการเดินทางมาที่ไต้หวัน ในยุคหลังการแพร่ระบาด เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว หน่วยงานต่าง ๆ ตัดสินใจขยายเวลาฟรีวีซ่า ให้แก่นักท่องเที่ยวไทย บรูไน และฟิลิปปินส์ ที่เดินทางมาไต้หวัน ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2023 ถึง 31 กรกฎาคม 2024 รวมถึงการขยายระยะเวลาแผน “กวนหง” (วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว) เป็นเวลา 1 ปี ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2024

สำหรับเงื่อนไขการขอใบอนุญาตการเดินทาง TAC ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : https://niaspeedy.immigration.gov.tw/nia_southeast

ข้อมูลเพิ่มเติม :

ภาษาอังกฤษ​ : en.mofa.gov.tw/News_Content

ภาษาจีน : mofa.gov.tw/News_Content

Share Now!