ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ มีความประสงค์ในการ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาโครงการ “2022-2023 Taiwan Tourism Promotional Plan for Thai Market” รวมระยะเวลา 14 เดือน นับตั้งแต่วันเซ็นสัญญา ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,000,000.00 บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถยื่นข้อเสนอและเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น.

ผู้สนใจสามารถส่งแผนดำเนินงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในวันและเวลาที่กำหนดผ่านทาง สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ยูนิต 13-14 ชั้น12 อาคารจัตุรัสจามจุรี เลขที่ 319 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เอกสารที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ดำเนินการเป็นภาษาจีน สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างนี้

1.招標規範_2022-2023年泰國市場臺灣觀光公關宣傳案

2.投標須知_2022-2023年泰國市場臺灣觀光公關宣傳案

3.契約-2022-2023年泰國市場臺灣觀光公關宣傳案

4.投標廠商聲明書_2022-2023年泰國市場臺灣觀光公關宣傳案

5.標價清單_2022-2023年泰國市場臺灣觀光公關宣傳案

6.授權書_2022-2023年泰國市場臺灣觀光公關宣傳案

7.外標封_2022-2023年泰國市場臺灣觀光公關宣傳案

8.契約廠商廉政相關規定告知書_2022-2023年泰國市場臺灣觀光公關宣傳案

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 02-068-6865-6 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. หรืออีเมล agent@taiwantourism.org
หมายเหตุ เอกสารที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ดำเนินการเป็นภาษาจีน

Share Now!