ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

โปรโมชั่นพิเศษ รถไฟ THSR 1 แถม 1 พร้อมรับฟรี !

สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันร่วมกับบริษัท Taiwan High Speed Rail Corporation ผลักดันโครงการตั๋วรถไฟความเร็วสูง (THSR) ราคาพิเศษ มา 2 จ่าย 1 สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวในภาคกลาง และภาคใต้ของไต้หวันมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2023 เวลาท้องถิ่นไต้หวัน 12:00 จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2024 ทั้งนี้จะต้องซื้อบัตรโดยสารเที่ยวเดียวของรถไฟ THSR บนแพลตฟอร์ม KKday และ Klook เท่านั้น  โดยมีเงื่อนไขว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ 2 ท่าน จะต้องลงสถานีปลายทางเดียวกันในเขตไถจง หรือเมืองทางภาคใต้ในไต้หวัน ประกอบด้วยเขตไถจง จางฮว่า อวิ๋นหลิน เจียอี้ ไถหนาน จั่วอิ๋ง (เกาสง)  จึงจะสามารถแลกรับสิทธิ์บัตรโดยสารฟรี 1 ท่าน จำนวน 1 สิทธิ์

นอกจากนี้ทางสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันยังได้เพิ่มโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนแรกของกิจกรรม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติท่องเที่ยวในไต้หวันมากยิ่งขึ้น สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ซื้อบัตรโดยสารในกิจกรรมนี้ภายในช่วงเวลา 1 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม 2023 สามารถนำหลักฐานการสั่งซื้อบัตรโดยสารมาแลกรับตั๋วเดินทางไปกลับจากสนามบินเถาหยวน และตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าในไทเปฟรี 72 ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด ได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ของสนามบินเถาหยวน (บริเวณ MRT Stations A12 Terminal 1 Station , A13 Terminal 2 Station เวลา 6:00-24:00 ) ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้มีโอกาสเดินทางจากเหนือจรดใต้  และได้รับสิทธ์พิเศษต่าง ๆ พร้อมกันในคราวเดียว

  • หลังจากซื้อบัตรใน KKday และ Klook แล้ว ต้องไปสำรองที่นั่งในเว็บ THSR ล่วงหน้า แล้วนำหมายเลขที่นั่งไปแลกบัตรหน้าเคาน์เตอร์ที่สถานี THSR ถ้าไม่สำรองที่นั่งจะไม่สามารถแลกบัตรได้ (เคาน์เตอร์ที่สถานี THSRไม่มีบริการจองที่นั่ง )
  • บัตรรถไฟในแต่ละเขตพื้นที่มีจำนวนจำกัด
  • ระยะเวลาแลกและใช้บัตรโดยสาร:แลกและใช้บัตรภายใน 89 วันนับแต่วันซื้อ

ทั้งนี้สำนักงานการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคมไต้หวันคาดว่า โครงการในครั้งนี้จะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเลือกไต้หวันเป็นจุดหมายแรกในการเดินทาง และสัมผัสความงดงามทางภาคกลางและภาคใต้ของไต้หวันมากขึ้น

และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมในครั้งนี้ ทาง KKday และ Klook ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักในภาคกลางและภาคใต้ ประกอบไปด้วย ส่วนลดโรงแรม สวนสนุก พิพิธภัณ์ และโปรแกรมทัวร์ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ตามตารางการเดินทาง และความชอบของตนเอง  ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เพียงแต่จะได้รับบัตรโดยสารรถไฟความเร็วสูง (THSR) ราคาพิเศษ มา 2 จ่าย 1 เท่านั้น ยังได้สัมผัสการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ผ่านทางอาหาร ที่พัก การเดินทาง และการจับจ่ายใช้สอย ได้ในราคาสุดพิเศษ

หมายเหตุ:

1. กิจกรรมนี้จำกัดเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติด่วยวีซ่านักท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน และวีซ่าพำนักระยะยาวในไต้หวันได้ (เกิน 180 วัน)

2.ผู้ถือพาสปอร์ตจีน และผู้ที่มีตราประทับขาเข้าในเดือนนั้น จะไม่สามารถแลกตั๋วไปกลับสนามบิน และตั๋วรถไฟฟ้า 72 ชม.ได้ และหากตั๋วที่แลกได้รับความเสียหายจะไม่สามารถเปลี่ยนใหม่ได้

3.สิทธิ์มีจำนวนจำกัด และใช้ได้เพียงแค่ 1 คน / 1 สิทธิ์ / 1 หมายเลขพาสปอร์ต เท่านั้น ทั้งนี้ ทางสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจำนวนเข้ารับสิทธิ์โดยมิต้องบอกล่วงหน้า

Share Now!