ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

กรมการท่องเที่ยวประสบความสำเร็จด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอีกครั้ง และได้รับ Green Destination International Sustainability Award ถึง 6 รางวัล

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมมีการจัดงานประชุม Global Green Destinations Day ประจำปี 2023 อย่างยิ่งใหญ่ ณ เมืองทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย เมืองหลวงสีเขียวของยุโรป และมีการมอบรางวัล  “2023 Global Top 10 Destinations” ในช่วงเย็นของวันที่ 9 ตุลาคม ซึ่งไต้หวันเป็นที่น่าจับตามองสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้

ปีนี้เป็นปีที่มีสถานที่ท่องเที่ยวของไต้หวันเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดในรอบ 8 ปี โดยมีสถานที่ 6 แห่งได้รับรางวัลซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าปี 2022 ถึง 2 เท่า คุณ Xie Changming ผู้อำนวยการกรมการท่องเที่ยวไต้หวัน กระทรวงคมนาคม ประจำเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ขึ้นเป็นผู้รับรางวัล “2023 Global Top 10 Destinations” เรียกได้ว่าปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ไต้หวันโดดเด่น

การแข่งขัน Top 100 Destinations Story จัดขึ้นตั้งแต่ปี  2014 โดยองค์กร Green Destinations Foundation องค์กรไม่แสวงผลกำไรของประเทศเนเธอร์แลนด์ รางวัลนี้ยังร่วมมือกับ ITB (International Travel Trade Show Berlin) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ข้ามพรมแดน รวมถึงมีการประเมินความยั่งยืน นวัตกรรม และความมีเอกลักษณ์ของแต่ละสถานที่ด้วย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สำนักงานบริหารพื้นที่จุดชมวิวแห่งชาติของกรมการท่องเที่ยว ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและหน่วยงานการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยพื้นที่จุดชมวิวแห่งชาติที่ชนะรางวัลจากรายการ Green Destinations มีทั้งหมด 6 รายการ ได้แก่:

1. หมวดหมู่ “วัฒนธรรมและประเพณี”

1.1 ฝายหินและแนวปะการังดักปลา ในความดูแลของ Penghu National Scenic Area 1.2 โครงการชนพื้นเมืองนำเที่ยวอย่างยั่งยืน ในความดูแลของ Sun Moon Lake National Scenic Area 

2. หมวดหมู่ “การตลาดและธุรกิจ” 

2.1 คอนเสิร์ตแสงจันทร์และท้องทะเล (Moonlight Sea Concert) ในความดูแลของ East Coast National Scenic Area 

2.2 ปี๋โถวเจี่ยว (Bitoujiao) ในความดูแลของ Northeast and Yilan Coast National Scenic Area

3. หมวดหมู่ “ธรรมชาติและภูมิทัศน์”

การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำและการควบคุมน้ำหลังเกิดพายุไต้ฝุ่น ในความดูแลของ Southwest Coast National Scenic Area

4. หมวดหมู่ “การจัดการจุดหมายปลายทาง”

การเปิดเส้นทางสู่อ่าวอาราเป่า (Alabao Bay) ด้วยวิธีการการที่ยั่งยืน ในความดูแลของ North Coast & Guanyinshan National Scenic Area

โจว หย่งฮุย ผู้อำนวยการกรมการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคมแสดงความขอบคุณต่อประชาคมนานาชาติที่มีการรับรองสำนักงานบริหารพื้นที่จุดชมวิวแห่งชาติของไต้หวัน ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการยกระดับและปรับโครงสร้างการบริหารของกรมการท่องเที่ยว ในอนาคตสำนักงานบริหารทุกแห่งจะยังคงรักษาหัวใจสำคัญ 2 ประการในการในการพัฒนาพื้นที่จุดชมวิว ได้แก่  “การจัดการความปลอดภัย” และ “การบริหารที่ยั่งยืน” ดำเนินงานในท้องถิ่นอย่างเอาใจใส่ เสริมสร้างการดูแลร่วมกันขององค์กรการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค ขับเคลื่อนห่วงโซ่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นผ่านแนวคิด “เศรษฐศาสตร์จุดชมวิว” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป และมุ่งมั่นเพื่อเกียรติยศในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้น

Penghu National Scenic Area Administration Court

 • ธีม : การสำรวจและการปกป้อง : ฝายหินและแนวปะการังดักปลา 
 • หมวดหมู่ : วัฒนธรรมและประเพณี

เกาะจี๋เป้ยอยู่ห่างจากเกาะเผิงหูไปทางเหนือประมาณ 5.5 กิโลเมตร ล้อมรอบด้วยแนวหินและแนวปะการัง โดยตั้งแต่ปี 1700 มีการใช้วัสดุหินในท้องถิ่นเพื่อสร้างแพหินโดยใช้เทคนิคการซ้อนหินเป็นชั้นเพื่อสร้างวิธีการดักปลาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการสำรวจพบว่ามีฝายหินในเผิงหูจำนวน 609 แห่ง ความยาวรวมกันประมาณ 133.1 กิโลเมตร 

เพื่อรักษาความยั่งยืนทางวัฒนธรรมของกลุ่มจี๋เป้ยสือหู (Jibei Shihu) รัฐบาลเมืองเผิงหูยังคงดำเนินการแผนบูรณะเพื่อรักษาฝายหินเอาไว้ โดยในระหว่างปี 2016 ถึง 2022 ได้มีการบูรณะฝากหินไปทั้งสิ้น 37 แห่ง และตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา สำนักงานบริหารได้ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมฝายหินผ่านรูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมโยงรูปแบบใหม่ระหว่างฝายหิน คนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว และเพื่อบรรลุเป้าหมายในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ้น นอกจากนี้ยังนำเอา  “ฤดูกาลฝายหินเผิงหู (Penghu Shihu)” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวผ่านคำอธิบายของไกด์ท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจี๋เป้ย โดยมีมูลค่าประมาณ 2 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน ซึ่งเป็นการบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางอ้อมในการอนุรักษ์ฝายหินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Sun Moon Lake National Scenic Area

 • ธีม : ชนพื้นเมืองนำเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • หมวดหมู่ : วัฒนธรรมและประเพณี

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหน่วยงาน Sun Moon Lake National Scenic Area ทำงานอย่างหนักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยหวังว่าทุกคนจะสามารถเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบในระหว่างการเดินทาง เพื่อคงไว้ซึ่งความงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทราตลอดไปจึงได้ร่วมมือกับภาคท้องถิ่นตั้งแต่ปีที่แล้ว เพื่อเปิดตัวโครงการให้ยืมแก้วรีไซเคิลฟรี และยังเปิดตัวผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีธีมการลดขยะ ด้วยการส่งเสริมการลดปริมาณขยะที่ใช้แล้วทิ้งระหว่างการท่องเที่ยว และทำความเข้าใจวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ทะเลสาบสุริยันจันทรามีชนพื้นเมือง 4 กลุ่ม แต่เนื่องจากสถานที่ห่างไกลและการคมนาคมไม่สะดวก Sun Moon Lake National Scenic Area จึงร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมกลุ่มชนพื้นเมืองได้ง่ายยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ชนพื้นเมือง  โดยเริ่มต้นจากการนำเอาพื้นผลทางธรรมชาติที่ชนพื้นเมืองคุ้นเคยอย่างพริกไทยดำป่ามาเพิ่มมูลค่า มุ่งหวังที่จะยกระดับเครื่องเทศแบบดั้งเดิมที่ใช้ในการปรุงอาหารไปเป็นผลิตภัณฑ์ DIY ต่าง ๆ ควบคู่ไปกับประสบการณ์การเดินป่าในแต่ละฤดูกาล จึงมีการจัดทัวร์ท่องเที่ยวพื้นเมือง เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าใจถึงความสำคัญของพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ 

Southwest Coast National Scenic Area

 • ธีม : การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำและการควบคุมน้ำหลังเกิดพายุไต้ฝุ่น 
 • หมวดหมู่ : ธรรมชาติและภูมิทัศน์

แต่เดิมทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองหยุนหลิน มีฟาร์มอ้อยขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของท้องถิ่น ในปี 1986 พายุไต้ฝุ่นทำให้น้ำทะเลปริมาณมากไหลท่วมเข้ามา และเนื่องจากพื้นดินตรงนั้นจมอยู่ใต้น้ำมานานหลายปี พื้นที่เกษตรกรรมถูกน้ำท่วมเป็นเวลานาน จึงทำให้ดินเค็มมาก ไม่สามารถเพาะปลูกได้ จนปัจจุบันกลายเป็นอาชีพทะเลสาบและพื้นที่ชุ่มน้ำไปแล้ว ทำให้ผู้อยู่อาศัยสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพและรายได้

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว Southwest Coast  National Scenic Area ได้เปลี่ยนทะเลสาบให้เป็นบ่อทางนิเวศผ่านโครงการที่เป็นมิตร โดยรักษาพื้นที่ที่อยู่อาศัยทางนิเวศดั้งเดิมไว้ หลีกเลี่ยงการทำลายสภาพแวดล้อม และเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานอย่างเหมาะสม เช่น ศาลาดูนก ป้ายบอกทาง เส้นทางรอบทะเลสาบ เลนจักรยาน และทางลาดไร้สิ่งกีดขวางรอบทะเลสาบ มีการติดตั้งไฟแนวนอนระดับต่ำแทนเสาไฟฟ้า เพื่อลดผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยทางชีวภาพในการทำกิจกรรมยามค่ำคืน

นอกจากนี้ ยังสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ให้บริการนำเที่ยว ทัวร์ตามธีม จัดกิจกรรมตกกุ้งและหอย ลิ้มรสอาหารท้องถิ่น จำหน่ายของที่ระลึกทางการเกษตรและการประมงในท้องถิ่น ช่วยให้คนในพื้นที่มีโอกาสประกอบอาชีพมากขึ้น ส่งเสริมการนำขยะที่เก็บได้จากการทำความสะอาดชายหาดกลับมาใช้ใหม่ 

East Coast National Scenic Area

 • ธีม : คอนเสิร์ตแสงจันทร์และท้องทะเล (Moonlight Sea Concert) : การดำเนินกิจกรรมอย่างยั่งยืน
 • หมวดหมู่ : การตลาดและธุรกิจ

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะบนชายฝั่งตะวันออก รวมถึงเชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่น ชีวิตท้องถิ่น และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเข้าด้วยกันให้ได้มากที่สุด East Coast National Scenic Area จึงได้เริ่มจัดเทศกาลศิลปะฝั่งตะวันออกในปี 2015 โดยเสนอแนวคิดหลัก 3 ประการ ได้แก่ ปรัชญาการพักผ่อน การท่องเที่ยวเยี่ยมชมวิวทิวทัศน์ และสุนทรียภาพบนพื้นดิน ที่เป็นแนวคิดส่งเสริมการผสมผสานระหว่างศิลปะและธรรมชาติ ซึ่งในปีที่สองของกิจกรรมได้มีการนำองค์ประกอบทางดนตรีเข้ามารวมไว้ด้วยกัน และจัด “Moonlight Sea Concert” ขึ้นที่ Tuli Visitor Center ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นงานไฮไลท์บนชายฝั่งตะวันออก คอนเสิร์ตนี้ผสมผสานทิวทัศน์ท้องทะเลใต้แสงจันทร์อันเป็นเอกลักษณ์ของชายฝั่งตะวันออก การแสดงดนตรีและศิลปะที่หลากหลาย นิทรรศการ ตลาดศิลปะ ฯลฯ แสดงถึงความสมบูรณ์มั่งคั่งของวัฒนธรรมและความเรียบง่ายของชีวิตชายฝั่งตะวันออก

Moonlight Sea Concert จัดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงพระจันทร์เต็มดวงจึงมีการใช้แสงจันทร์ ท้องฟ้า และมหาสมุทรเป็นพื้นหลังเวที อีกทั้งยังส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการนำของใช้ส่วนตัวมาเองแล้ว การเลือกแผงขายของในตลาดยังคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ไม่เพียงแต่ต้องใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 

Northeast and Yilan Coast National Scenic Area

 • ธีม : ปี๋โถวเจี่ยว : การปรับปรุงค่ายทหารร้าง
 • หมวดหมู่ : การตลาดและธุรกิจ

ปี๋โถวเจี่ยว (Bitoujiao) เป็นแหลมที่ตั้งอยู่ในมุมตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวัน มีภูมิทัศน์ที่พิเศษ ระบบนิเวศน์อุดมสมบูรณ์ และอาหารทะเลจากท่าเรือประมง ปี๋โถวเจี่ยวมีค่ายทหารที่ไม่ได้ใช้และถูกทิ้งร้างไว้ตั้งแต่ปี 2000 ตั้งอยู่ติดกับเส้นทางไหล่เขาที่มักมีนักท่องเที่ยวเดินป่าเดินผ่าน เพื่อพัฒนาพื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว Northeast and Yilan Coast National Scenic Area จึงดำเนินโครงการปรับปรุงค่ายร้าง Bitoujiao โดยดำเนินโครงการให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นร้านค้าและให้เช่าแก่ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

ในช่วงที่เกิดโรคระบาด COVID มีการลดค่าเช่าและการยกเว้นค่าเช่า เพื่อช่วยให้ผู้เช่ารอดจากช่วงโรคระบาดได้สำเร็จ การปรับปรุงค่ายทหารปี๋โถวเจี่ยวยังได้รับรางวัล FIABCI-Taiwan Real Estate Excellence Awards ประจำปี 2021 สาขาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด ประเภทการฟื้นฟู การอนุรักษ์ การรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม

North Coast and Guanyinshan National Scenic Area

 • ธีม : การเปิดเส้นทางสู่อ่าวอาราเป่า (Alabao Bay) ด้วยการปฏิบัติที่ยั่งยืน 
 • หมวดหมู่ : การจัดการจุดหมายปลายทาง

อุทยานเกาะเหอผิงมีภูมิทัศน์ทางธรณีวิทยาหลากหลาย มีหินและชายหาดรูปร่างต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของลมและน้ำทะเลแต่เพราะอยู่ใกล้กับหน้าผาสูงชันในทะเลที่แทรกไปด้วยทรายและหินดินดานหลายชั้น ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดหินถล่มอยู่บ่อยครั้ง อ่าวอาราเป่าจึงปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2021 โดยมีการร่วมมือกับอาจารย์ธรณีวิทยาและนิเวศวิทยาของมหาวิทยาลัย และทีมผู้บริหารท้องถิ่น ในการศึกษาเกี่ยวกับหินในพื้นที่ การคำนวณเส้นทางเดิน และวิธีการก่อสร้างทางนิเวศน์ เพื่อวางแผนเส้นทางใหม่แทนที่ส่วนที่เสี่ยงต่อการเกิดหินถล่ม หลังจากการก่อสร้างเส้นทางและการติดตามระบบนิเวศ ทำให้พบว่าเริ่มมีสาหร่ายฟื้นตัวอย่างช้า ๆ และความหลากหลายทางชีวภาพก็ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ในอีกด้านมีการจัดการเปิดอ่าวอาราเป่า (Alabao Bay) ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ทั้งก่อนและหลังน้ำลง รวมถึงมีอาสาสมัครในพื้นที่เป็นไกด์พาเยี่ยมชม หรือทำกิจกรรมเชิงประสบการณ์ เช่น การทำความสะอาดชายหาด การชมพระอาทิตย์ขึ้น และการสังเกตเขตน้ำขึ้นน้ำลง

ด้วยการวิจัยทางวิชาการ การแนะนำเทคโนโลยีระดับมืออาชีพ การใช้วิธีการก่อสร้างเชิงนิเวศ การจัดการของทีมผู้บริหารท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ทำให้อ่าวอาราเป่ามีการเปิดให้บริการอีกครั้งภายใต้ความปลอดภัย รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพของเขตน้ำขึ้นน้ำลง ก็ค่อย ๆ ดีขึ้น ช่วยสร้างวิวทิวทัศน์อันสวยงามให้กลับมาอีกครั้ง

Share Now!