ไต้หวันประกาศปิดประเทศอีกครั้ง เริ่ม 19 พ.ค. 64 ห้ามชาวต่างชาติที่ไม่มีบัตรถิ่นที่อยู่ (ARC และAPRC ) เข้าและเปลี่ยนเครื่องในประเทศ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน (CECC) ประกาศชะลอการเดินทางของชาวต่างชาติเข้าไต้หวันชั่วคราว โดยวันเดียวกันนี้เอง กระทรวงแรงงาน สาธาณรัฐจีน ได้ออกประกาศเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ CECC ซึ่งประกาศห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศและแวะเปลี่ยนเครื่องที่ไต้หวันเป็นเวลาหนึ่งเดือน ยกเว้นผู้ที่ถือบัตรถิ่นที่อยู่ Alien Resident Cards (ARC) หรือ บัตรถาวรสำหรับคู่สมรสต่างชาติ Alien Permanent Resident Certificate (APRC) และผู้ที่ได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษตามหลักมนุษยธรรม โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 2564 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 18 มิ.ย. 2564 หรือจนกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  

โดยช่วงเวลาดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศจะระงับการดำเนินการอนุมัติวีซ่าเป็นการชั่วคราว ผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้แล้ว จะถูกเลื่อนระยะเวลาออกไปก่อน (รวมทั้ง นักศึกษาต่างชาติ แรงงานต่างชาติ และ การติดต่อทางการค้า) หากชาวต่างชาติจำเป็นต้องเดินทางเข้าไต้หวันอย่างเร่งด่วนด้วยเหตุผลสำคัญ จะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานรัฐบาลกลางที่มีหน้าที่ดูแลกิจการเฉพาะภาคส่วน 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่า สามารถติดต่อ แผนกกงสุล สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ได้ที่เบอร์ :02-119-3555 ต่อ 342  

Share Now!