ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

เทศกาลดนตรี East Coast Land Art & Moonlight Sea Concert

เทศกาลดนตรี East Coast Land Art และ Moonlight Sea Concert 2023 หรือในชื่อ “การพิชิตคลื่นลูกที่ห้า” ซึ่งเทศกาลดนตรีนี้เป็นเทศกาลดนตรีพื้นเมืองของชนเผ่า “อาเหม่ย” ซึ่งเป็นชนเผ่าดั้งเดิมบนเกาะไต้หวัน สำหรับชาวอาเหม่ย ทะเลของของไต้หวันเปรียบเสมือนสื่อกลางของชีวิต และทิวทัศน์ของชายฝั่งตะวันออกสื่อถึงความมีชีวิตชีวา ฉะนั้น การแสดงดนตรีของชาวชาติพันธุ์ในครั้งนี้ จะจัดที่ชายฝั่งภาคตะวันออกของเกาะ โดยภายงานจะใช้การแสดงที่มีจิตวิญญาณอันเป็นเอกลักษณ์ชาวเผ่า โดยครั้งนี้จะมีทีมงานวงดนตรีต่างชาติมาร่วมแสดงด้วย ซึ่งนับได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนการแสดงระดับนานาชาติ และพยายามเผยให้เห็นถึงวัฒนธรรมชีวิตของชนเผ่าและผู้คนด้านชายฝั่งตะวันออกของไต้หวัน

โดยในเทศกาล “East Coast Land Art และ Moonlight Sea Concert” ในครั้งนี้จะใช้ทิวทัศน์ทะเลและธรรมชาติเป็นพื้นหลังเวที และมีการแสดงแบบไดนามิกของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น พระจันทร์ขึ้น พระอาทิตย์ตก คลื่น การขึ้นลงและกระแสน้ำ เป็นการเปรียบเปรยปรัชญาของการพักผ่อนและสุนทรียภาพของชีวิตโดยเฉพาซึ่งต้องการสื่อถึงวิถีชีวิตของทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก

ซึ่งงงานแสดงจะจัดในวันที่:

เดือนมิถุนายน วันที่ 21 และ 22

เดือนกรกฏาคม วันที่ 3 และ 4

เดือนสิงหาคม วันที่ 1 และ2

เดือนกันยายน วันที่ 1 และ 2

สถานที่

เมืองไถตง หมู่บ้านซินอี้ลี่ 信義里新村

https://goo.gl/maps/zEK1LetxaamqMbVu5

Share Now!