มาตรการเข้าไต้หวันประกาศล่าสุด บังคับใช้ตั้งแต่ 7 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

มาตรการเข้าไต้หวันประกาศล่าสุด วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าไต้หวัน จะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 7 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป

  1. ผู้ที่มีบัตรถิ่นที่อยู่ (ARC)
  2. ผู้ที่เดินทางมาไต้หวันด้วยสาเหตุ 3 ประการคือ : ภารกิจทางการทูต การติดต่อทางการค้า (การทำธุรกิจ) และการพิจารณาตามหลักมนุษยธรรม
  3. คู่สมรส รวมถึงบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ที่มีสัญชาติไต้หวันหรือผู้ที่ถือครองบัตร ARC
  4. ผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ (การว่าจ้างงาน แรงงานต่างชาติ และนักศึกษาต่างชาติ)

มาตรการคัดกรองและกักตัว
1.ชาวต่างชาติที่ถือบัตรถิ่นที่อยู่ (ARC) นักธุรกิจต่างชาติ และแรงงานต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาทำงานในไต้หวัน จะต้องกักตัวเป็นเวลา 10 วันซึ่งในระหว่างการกักตัวจะต้องเข้ารับการตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง ในวันที่ 0 และวันที่ 10 ของการกักตัวและตรวจ Rapid test ในวันที่ 3,5,7 ของการกักตัว

2.เฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเองโดยไม่ต้องกักตัวอีก 7 วัน และตรวจ Rapid Test 2 ครั้งในวันที่ 3 และ 6 หรือ 7 ของการเฝ้าสังเกตอาการ


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาษาอังกฤษ: https://www.cdc.gov.tw/En
ภาษาจีน:https://www.cdc.gov.tw/

Share Now!