ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “2021 Taiwan Content Contest”

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “2021 Taiwan Content Contest”

ภายใต้หัวข้อ “ เลิกเที่ยวทิพย์..มาแพลนทริปเที่ยว ”

รายชื่อผู้โชคดี

☛ รายชื่อบล็อกเกอร์ที่ได้รับรางวัลใหญ่ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ :

1. “Aumjumma วาไรตี้..ชีวิตป้า” รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล (มูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท) :

            1.1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ–ไทเป จากสายการบิน Thai Vietjet Air มูลค่า 16,000 บาท

            1.2 โปรแกรมทัวร์ไต้หวันจาก ACADIA TRAVEL มูลค่า 18,000 บาท

            1.3 เงินสดมูลค่า 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรที่ระลึก

2. “เที่ยวแล้วยัง” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล (มูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท) :

            2.1 ห้องพัก VIP จำนวน 1 คืน โดย China Travel Service (TAIWAN) มูลค่า 4,700 บาท

            2.2 โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน One day trip โดย Lion Travel มูลค่า 2,000 NTD

            2.3 บัตรเงินสดจาก KKDay จำนวน 1 ใบ มูลค่า 2,500 บาท

            2.4 เงินสดมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรที่ระลึก

3. “CC Education” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล (มูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท):

            3.1 ห้องพักโรงแรมเมืองในไทเป จำนวน 1 คืน สนับสนุนโดย Taiwan Eagle Tour มูลค่า 2,000 บาท

            3.2 บัตรเงินสดจาก KKDay จำนวน 1 ใบ มูลค่า 1,000 บาท

            3.3 เงินสดมูลค่า 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรที่ระลึก

☛ รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ :

1. คุณ มัทวัน ขันติศิษฎ์วิสุทธิ์ รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล (มูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท ) :

           1.1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ–ไทเป จากสายการบิน Thai Vietjet Air มูลค่า 16,000 บาท

           1.2 โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน จาก ACADIA TRAVEL มูลค่า 15,000 บาท

           1.3 เงินสดมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรที่ระลึก

2. คุณ ธัณย์สิตา กุลเศรษฐ์โชคนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล (มูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท ) :

            2.1 ห้องพัก VIP โรงแรม CU Hotel 1 คืน สนับสนุนโดย China Travel Service (TAIWAN) มูลค่า 2,400 บาท

            2.2 โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน One day trip โดย Lion Travel มูลค่า 2,000 NTD

            2.3 บัตรเงินสดจาก KKDay จำนวน 1 ใบ มูลค่า 2,500 บาท    

            2.4 เงินสดมูลค่า 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรที่ระลึก

3. คุณ ศิวพร สอนวิทย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล (มูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท ) :

            3.1 ห้องพักโรงแรมเมืองในไทเป จำนวน 1 คืน สนับสนุนโดย Taiwan Eagle Tour มูลค่า 2,000 บาท

            3.2 บัตรเงินสดจาก KKDay จำนวน 1 ใบ มูลค่า 1,000 บาท    

            3.3 เงินสดมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรที่ระลึก

☛ รายชื่อผู้โชคดี 10 ท่านแรกที่ส่งผลงาน (อ้างอิงตามเวลาลงทะเบียน) ได้รับ :

1. บัตรส่วนลด kkday มูลค่า 200 บาท (ยอดขั้นต่ำ 1,000)

2. ตั๋วรถไฟ ไทเป – เมืองต่าง ๆ ในไต้หวัน (สุ่ม) มูลค่า 880 – 2000 บาท

ลำดับ                         รายชื่อ

1                     Pathita Jaruwutthiphat

2                     จารุวรรณ ธีรอภิศักดิ์กุล

3                     วรางคณา เผ่ากันทะ

4                     วิรัญญา ไตรเมธาศิลป์

5                     WEERANUD​ THEERASONG​

6                     ศรัญญา แพงวงค์

7                     นางสาวสุภัชญา สุขศิริ

8                     Krid S

9                     อัฐชริญา รุจีรไพบูลย์

10                   ชนิสรา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

☛ รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมที่ทำถูกกติกาทุกท่าน (ที่ไม่ได้รางวัลใหญ่)

            บัตรส่วนลด kkday มูลค่า 200 บาท

หมายเหตุ

📣 ผู้โชคดีทุกท่านจะต้องทำการ Inbox Facebook ที่เพจ Taiwan Tourism Bureau TH เพื่อเข้ามายืนยันสิทธิ์

📍โดยจะต้องแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และ รางวัลที่ได้รับ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันประกาศผลมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

📍ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่ 6 ท่านจะต้อง Inbox มาทาง Taiwan Tourism Bureau TH ภายใน 14 วัน และเข้ามารับของรางวัลที่สำนักงานฯ โดยสามารถนัดหมายเวลาที่ท่านสะดวกได้

📍ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานเพื่อเข้าประกวดและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องเป็นผู้ที่ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมในลิงก์ลงทะเบียนและทำถูกต้องตามกติกาทุกข้อเท่านั้น

📍การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้ง หรืออุทธรณ์ใดๆ

📍ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

Share Now!