งานโคมไฟไต้หวันประจำปี 2023 แสงสว่างแห่งอนาคต

งานโคมไฟเป็นงานที่จัดขึ้นมาแล้วทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 34 โดยจะจัดในช่วงวันพระจันทร์เต็มดวงแรกของในเทศกาลตรุษจีน ซึ่งมีความเชื่อกันว่าพระจันทร์เต็มดวงในช่วงเวลานี้จะนำมาซึ่งความหวังแห่งอนาคต ตั้งแต่ปี 2001 งานโคมไฟได้พลัดกันจัดหมุนเวียนไปแต่ละเมืองทุกปีในไต้หวัน และในครั้งนี้ก็นับเป็นอีกหลังหลังจากเวลา 23 ปีที่ได้หมุนเวียนมาถึงกรุงไทเป และรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นในรูปการแสดงผสมผสานระหว่างประเพณีโคมไฟแบบดั้งเดิมกับการนำเทคโนโลยีล้ำสมัย

หลังจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผ่อนปรนมาตรการการเข้าประเทศ งานนี้จึงถือได้ว่าเป็นยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติหลังจากสถาณการณ์โรคระบาด และครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่จัดในที่ชุมชนขนาดขนาดใหญ่อย่างเมืองไทเป

โดยโคมไฟจะประดับประดารายท่ามกลางตึกสูงน้อยใหญ่ของเมือง และสาดแสงส่องสว่างไปตามถนนและทางเดิน โดยเริ่มตั้งแต่สถาจงเซี่ยวฟูซิง ยาวไปจนถึงสถานีซิตี้ฮอลล์ และยังมีพื้นที่จัดแสดงอีกกว่า 12 โซนรอบไทเป ทางผู้จัดงานจึงอยากเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้

“แสงสว่างแห่งอนาคต” คือชื่อในการจัดงานครั้งนี้ โดยได้สื่อถึงการเริ่มต้นของงานโคมไฟในครั้งแรกที่จัดขึ้นในกรุงไทเป และงานนี้กรุงไทเปก็เสมือนกับเป็นแสงไฟแห่งความหวังที่ส่องสว่างไปทั่วทั้งเมือง และได้เห็นความงามของเมืองที่ไม่มีที่สิ้นสุด อีกทั้งเพื่อต้อนรับปีกระต่าย ปีตามนักษัตรจีน ทางผู้จัดงานยังมีโซนที่จัดแสดงโคมไฟเพื่อต้อนรับปีใหม่ ปีกระต่ายที่จะมาถึงนี้อีกด้วย

วันที่จัดงาน 5 กุมภาพันธ์ 2023- 19 กุมภาพันธ์ 2023

เวลาจัดงาน: วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี 14:00-22:00 เปิดไฟ 17:00 – 22:00

                       วันศุกร์ ถึง อาทิตย์ 10:00-22:00 เปิดไฟ 17:00 – 22:00

สำหรับข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมสามรถเข้าชมเว็บไซต์หลักของงานได้ที่

https://tw-light.taipei/en/introduction

Share Now!