กิจกรรม 2021 Taiwan Content Contest ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “ เลิกเที่ยวทิพย์..มาแพลนทริปเที่ยว ”

กติกาในการเข้าร่วมกิจกรรม
2021 Taiwan Content Contest 2nd
“เลิกเที่ยวทิพย์ มาแพลนทริปเที่ยว”

คณะผู้จัด:

สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ร่วมกับสายการบิน Thai Vietjet Air บริษัท KKDAY (Thailand) และบริษัททัวร์ไต้หวัน 5 บริษัทประกอบไปด้วย ACADIA Travel, LION Travel, Taiwan Eagle Tour และ China Travel Service (TAIWAN)

กติกาในการเข้าร่วม:

1. ผู้เข้าร่วมต้องเป็นคนสัญชาติไทย และปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศไทย

2. ไม่เป็นพนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานดังต่อไปนี้ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย สายการบิน Thai Vietjet Air บริษัท KKDAY (Thailand) และบริษัททัวร์ทั้ง 5 บริษัทข้างต้น

3. จัดประเภทผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบล็อกเกอร์ และ ประเภทบุคคลทั่วไป ซึ่งจะมีหัวข้อ เกณฑ์การตัดสินและรางวัลที่แตกต่างกัน ดังนี้

3.1 สำหรับบล็อกเกอร์  

            ออกแบบทริปการเดินทางท่องเที่ยวเชิงลึกในไต้หวันจำนวน 5 วัน 4 คืน (เต็มวัน) ในรูปแบบโพสต์ Facebook (มีทั้งเนื้อหา + รูปภาพหรือวิดีโอ) เผยแพร่ลงในเพจ เปิดโพสต์เป็นสาธารณะ พร้อมติด 4 แฮชแท็ก #taiwantourism #timefortaiwan #taiwantourismbureaubkk  #TWcontentcontest2nd2021

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน Engagement   80%
(รวมจำนวนไลค์ แชร์ คอมเมนต์)   
คะแนนเนื้อหา                              10%
คะแนนความคิดสร้างสรรค์             10%

3.2 สำหรับบุคคลทั่วไป 

            ออกแบบทริปการเดินทางท่องเที่ยวในไต้หวันจำนวน 4 วัน 3 คืน (เต็มวัน) ตามสไตล์ของคุณ ในรูปแบบโพสต์ Facebook (มีทั้งเนื้อหา + รูปภาพหรือวิดีโอ) เปิดโพสต์เป็นสาธารณะ พร้อมติด 4 แฮชแท็ก #taiwantourism #timefortaiwan #taiwantourismbureaubkk  #Twcontentcontest2nd2021

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนนเนื้อหา                              40%     
คะแนนความคิดสร้างสรรค์              40%
คะแนน   Engagement                 20%
(รวมจำนวนไลค์ แชร์ คอมเมนต์)   

4. ผู้เข้าร่วม 1 คนมีสิทธิ์ส่งผลงานได้แค่ 1 ประเภท ประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น
(ไม่สามารถส่งประกวดทั้งในฐานะบล็อกเกอร์และบุคคลทั่วไปได้)

5. ผลงานที่ส่งเป็นต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

6. ผลงานต้องเป็นผลงานของผู้เข้าร่วมเอง ไม่ได้ลอกเลียน ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ หากพบว่าผลงานมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ทางสำนักงานฯ จะทำการตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวด และจะไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายทุกกรณี

7. สำนักงานมีสิทธิ์นำผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 6 ผลงาน ไปทำซ้ำ เผยแพร่ แจกจ่ายหรือดัดแปลง เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงานฯ

8. ติดตามผลการประกวดผ่านทางหน้าเพจ Taiwan Tourism Bureau TH (https://www.facebook.com/itstimefortaiwanth) ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2564

9. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้ง หรืออุทธรณ์ใด ๆ

10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลา:

ผู้เข้าร่วม ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 16 กันยายน ถึง 30 กันยายน 2564

ประกาศผลภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2564

วิธีการส่งผลงาน: ลงทะเบียน พร้อมแนบลิงก์ผลงานผ่าน Google Form:

สำหรับบล็อกเกอร์: https://forms.gle/UGMMRd384a1tKGZ3A

สำหรับบุคคลทั่วไป: https://forms.gle/6doiEcTkoTj741bo9

รางวัลการประกวด:

รางวัลใหญ่จำนวน 6 รางวัล (ประเภทละ 3 รางวัล) แบ่งตามประเภทการแข่งขัน:

บล็อกเกอร์

1. รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล (มูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท):

            1.1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ–ไทเป จากสายการบิน Thai Vietjet Air มูลค่า 16,000 บาท

            1.2 โปรแกรมทัวร์ไต้หวันจาก ACADIA TRAVEL มูลค่า 18,000 บาท

            1.3 เงินสดมูลค่า 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรที่ระลึก

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล (มูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท):

            2.1 ห้องพัก VIP จำนวน 1 คืน โดย China Travel Service (TAIWAN) มูลค่า 4,700 บาท

            2.2 โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน One day trip โดย Lion Travel มูลค่า 2,000 NTD

            2.3 บัตรเงินสดจาก KKDay จำนวน 1 ใบ มูลค่า 2,500 บาท

            2.4 เงินสดมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรที่ระลึก

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล (มูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท):

            3.1 ห้องพักโรงแรมเมืองในไทเป จำนวน 1 คืน สนับสนุนโดย Taiwan Eagle Tour มูลค่า 2,000 บาท

            3.2 บัตรเงินสดจาก KKDay จำนวน 1 ใบ มูลค่า 1,000 บาท

            3.3 เงินสดมูลค่า 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรที่ระลึก

บุคคลทั่วไป

1. รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล (มูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท ):

           1.1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ–ไทเป จากสายการบิน Thai Vietjet Air มูลค่า 16,000 บาท

           1.2 โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน จาก ACADIA TRAVEL มูลค่า 15,000 บาท

           1.3 เงินสดมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรที่ระลึก

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล (มูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท ):

            2.1 ห้องพัก VIP โรงแรม CU Hotel 1 คืน สนับสนุนโดย China Travel Service (TAIWAN) มูลค่า 2,400 บาท

            2.2 โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน One day trip โดย Lion Travel มูลค่า 2,000 NTD

            2.3 บัตรเงินสดจาก KKDay จำนวน 1 ใบ มูลค่า 2,500 บาท     

            2.4 เงินสดมูลค่า 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรที่ระลึก

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล (มูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท ):

            3.1 ห้องพักโรงแรมเมืองในไทเป จำนวน 1 คืน สนับสนุนโดย Taiwan Eagle Tour มูลค่า 2,000 บาท

            3.2 บัตรเงินสดจาก KKDay จำนวน 1 ใบ มูลค่า 1,000 บาท     

            3.3 เงินสดมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรที่ระลึก

รางวัลสำหรับผู้ส่งผลงาน 10 อันดับแรก (อิงตามเวลาที่ส่งผลงาน):
            1. บัตรส่วนลด kkday มูลค่า 200 บาท (ยอดขั้นต่ำ 1,000)

            2. ตั๋วรถไฟ ไทเป – เมืองต่าง ๆ ในไต้หวัน (สุ่ม) มูลค่า 880 – 2000 บาท

รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วม (ที่ไม่ได้รางวัลใหญ่)

            บัตรส่วนลด kkday มูลค่า 200 บาท (ยอดขั้นต่ำ 1,000)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

Share Now!