โรงละครแห่งชาติไถจง (National Taichung Theater)

โรงละครแห่งชาติไถจง เป็นโรงละครที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ป่นชื่อดัง อิโตะ โตโย (Ito Toyo) จากแนวคิด “ถ้ำเสียง”จึงทำให้กำแพงของอาคารมีความโค้งมนเป็นเอกลักษณ์ และสามารถตั้งอยู่ได้ โดยไม่ต้องใช้เสาค้ำและกำแพงตั้งฉาก

ภายในอาคารประกอบด้วย โรงละครหลัก (Grand Theatre) โรงละครเล็ก (Play House) ห้องโล่ง (Black Box) และพื้นที่กิจกรรม (Corner Salon) ซึ่งสามารถจัดได้ทั้งการแสดงและงานประชุมระดับนานาชาติ 

นอกอาคารยังมีสวนกลางแจ้ง (Outdoor Plaza) และสวยลอยฟ้า (Rooftop Sky Garden) เปิดต้อนรับผู้มาเยือนให้มานั่งพักผ่อน จึงเป็นอาคารที่น่าแวะมาชมความงามอย่างยิ่ง

โทรศัพท์:

+886-4-22511777

วิธีการเดินทาง:

ดูรายละเอียดการเดินทางไปยัง National Taichung Theater ได้ที่เว็บไซต์  https://www.npac-ntt.org/en/visit/transportation

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ