อุทยานแห่งชาติเซว่ป้า – ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเหวินสุ่ย (Shei-Pa National Park – Wenshui Visitor Center)

อุทยานแห่งชาติเซว่ป้า เป็นอุทยานลำดับที่ 5 ของไต้หวัน ก่อตั้งเมื่อปี 1992 กินพื้นที่เขตชินจู๋ เหมียวลี่และไถจง และ มีพื้นที่รวม 76,850 เฮกเตอร์

โดยภูเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติเซว่ป้าคือ เขาเซว่ซาน (Xueshan) มีความสูง 3,886 เมตร ถือเป็นภูเขาสูงเป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน อุทยานแห่งนี้มีวิวธรรมชาติอันสวยงาม และเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสายในไต้หวัน ด้วยระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์ ทำให้เป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์หลายสายพันธุ์ เช่น ปลาแซลมอน หมีดำ เป็นต้น

อีกทั้ง สภาพอากาศของอุทยานแห่งนี้ค่อนข้างเย็นสบาย จึงเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ และ ชมธรรมชาติในอุทยานเป็นอย่างมาก

โทรศัพท์:

+886-37-996-100

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Miaoli  แล้วต่อรถบัส Hsinchu (ปลายทาง Dahu) มาลงที่ป้าย Fayun Temple 
  2. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงสถานี Miaoli  แล้วต่อรถบัสสาย 101B มาลงที่ป้าย Shei-pa National Park Headquarters
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ