การขอยื่นคืนภาษี

ข้อกำหนดในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม:

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสิทธิ์ยื่นขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องมีเอกสารเข้าประเทศ มีใบเสร็จยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ขึ้นไป (ราคารวม VAT) ที่ชำระจากร้านเดียวกัน วันเดียวกัน โดยจะต้องเป็นร้านค้าที่แสดงป้าย “Taiwan Tax Refund” เท่านั้น โดยการขอ “แบบฟอร์มการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม” ต้องทำที่สนามบินหรือท่าเรือที่จะเดินทางออกจากไต้หวันภายใน 90 วันหลังจากวันที่ซื้อเท่านั้น และจะต้องนำสินค้าที่ซื้อออกนอกประเทศไปด้วย

ทำเรื่องขอรับเงินคืนได้ที่ไหนบ้าง?

 1. เคาน์เตอร์ศูนย์บริการขอคืนภาษีที่ตั้งอยู่ตามเทอร์มินัลในสนามบินและท่าเรือ
 2. ตามร้านค้าที่ได้รับอนุญาต ที่มีป้าย “Taiwan Tax Refund” (สำหรับกรณีที่ยอดซื้อไม่มาก)
 3. เคาน์เตอร์บริการขอคืนภาษีที่ได้รับอนุญาตตามสถานที่ต่างๆ
 4. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ E-VAT Refund

ขั้นตอนการขอคืนภาษี:

 1. ก่อนเช็คอิน ให้สแกนหนังสือเดินทางและแบบฟอร์มการขอคืนภาษีที่เครื่องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มออนไลน์ หรือเคาน์เตอร์บริการขอคืนภาษี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โดยระบบจะแจ้งให้คุณทราบว่าสินค้าที่ซื้อมาชิ้นใดที่ต้องแสดงต่อศุลกากร
 2. หากของที่ซื้อมาจำเป็นต้องผ่านด่านศุลกากร ระบบเครื่องจะพิมพ์รายการตรวจสอบออกมาให้ โปรดไปยังเคาน์เตอร์ศุลกากรพร้อมยื่นรายการตรวจสอบ และเอกสารดังต่อไปนี้แก่เจ้าหน้าที่
 1. รายการตรวจสอบ (ที่พิมพ์จากตู้ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มออนไลน์)
 2. แบบฟอร์มการขอคืนภาษี
 3. เอกสารส่วนตัว (เช่น หนังสือเดินทาง เอกสารการเดินทาง ใบอนุญาตเข้าและออกประเทศ หรือใบอนุญาตเข้าชั่วคราว)
 4. ใบกำกับภาษีที่มีระบุว่า “tax-refundable goods” หรือตัวเลข 4 หลักสุดท้ายของหมายเลขหนังสือเดินทาง 
 5. สินค้าที่ต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่
 6. นำเอกสารขอคืนภาษี (Tax Refund Assessment Certificate for Eligible Goods Purchased by Foreign Travelers) จากเครื่องหรือเคาน์เตอร์บริการขอคืนภาษี ไปยื่นเรื่องที่ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เงินสดในบริเวณขาออกของสนามบินหรือท่าเรือ เพื่อรับเงินคืน

Share Now!